YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

 

 

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare de parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

 

 

 

Analiză spectrală

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influență

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularității

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Măsurarea flickerului

 

 

 

ROTORVIEW

Echipament destinat supravegherii și diagnozei rotoarelor mașinilor electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluții avansate pentru aplicații industriale

Analizoare de sunete, vibrații și parametri electrici

Standuri de testare și diagnoză

Echipamente de monitorizare la distanță

Instalații de automatizare

Economizoare de energie

Servicii de diagnoză și echilibrare

Servicii de proiectare

Cercetare aplicativă

 

 

 

 

Prin Decizia 9725/25.08.2008 a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, DIGITLINE a fost atestată ca unitate de cercetare și dezvoltare conform HG nr. 551/2007.

Activitatea de cercetare se desfășoară în cadrul programelor conduse de Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic - POLITEHNICA (AMCSIT) și are următoarele obiective principale:

  • Controlul de la distanță al instalațiilor de protecție catodică cu alimentare solară

  • Reducerea consumului de energie electrică în iluminatul public

  • Analiza calității energiei electrice

 

 

ISO 9001 : 2001

DIGITLINE are Sistemul de Management al calității certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 : 2001.

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact

digitline, digit line, analiza vibratiilor, vibratii, tensiune, curent, putere, turatie, economizor, spectru, spectrala, echilibrare, masini rotative, masinilor, rotoare, rotoalelor, standuri stand, testare, palete, paletelor, turbine, turbinelor, motoare, motoarelor, econimizoare, analize, analizelor, lagare, lagarelor, fft, analizoare, portabile, vibration analysis, acceleration, velocity, displacement, integration, analyzer, harmonics, voltage, order, tracking, spectrum analysis, rotor balancing, fft, fourier, bearing diagnose, diagnosis, voltage, current, power, generator, electric, electrical, motor, blades, envelope, kurtosis, vibrational spectroscopy, vibration measurement