YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

DIGITLINE

Produse

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

Aplicații

Analiză spectrală

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influență

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularității

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Măsurarea flickerului

 

 

Despre noi

Înființată în anul 1997 ca societate cu răspundere limitată, DIGITLINE beneficiază de o vastă experiență în domeniul proiectării și execuției echipamentelor de testare, diagnoză și instalațiilor de automatizare.

Pe tot parcursul activității, am urmărit consecvent dezvoltarea și implementarea de soluții moderne, menite să ofere beneficiarului maximă satisfacție și garanție.

DIGITLINE are SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 : 2001.

Prin Decizia 9725/25.08.2008 a Autoritarii Naționale pentru Cercetare Științifică, DIGITLINE a fost atestată ca unitate de cercetare dezvoltare conform HG NR. 551/2007.

Produsele noastre înglobează soluții cu înalt caracter inovativ, patentate sau în curs de patentare.

FASTVIEW este marcă înregistrată la OSIM de către DIGITLINE.

Softul FASTVIEW este înregistrat la ORDA de către DIGITLINE și se află sub protecția drepturilor de autor.

Domenii de activitate:

  • Soft pentru aplicații industriale

  • Analizoare de sunete, vibrații și parametri electrici

  • Standuri de testare și diagnoză

  • Echipamente de monitorizare la distanță

  • Instalații de automatizare

  • Economizoare de energie

  • Servicii de diagnoză și echilibrare

  • Servicii de proiectare

  • Cercetare aplicativă

Oferim beneficiarilor noștri atât produse de serie, cat și produse unicat, elaborate pe baza specificațiilor proprii sau stabilite de comun acord.

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact