YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

DIGITLINE

Produse

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

Aplicații

Analiză spectrală

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influență

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularității

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Măsurarea flickerului

 

 

 

Echilibrarea rotoarelor la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță este destinată rotoarelor care nu pot fi antrenate la turații comparabile cu turația nominală.

Rotorul este instalat pe un stand de echilibrare echipat cu lagăre elastice și antrenat peste a doua turație critică.

După întreruperea antrenării, pe durata regimului de oprire, rotorul traversează regimurile de rezonanță ale primelor două turații critice ale ansamblului rotor-lagăre.

Cele două moduri de vibrație sunt asociate dezechilibrelor statice și dinamice.

Pentru calculul soluției de echilibrare este utilizată metoda grafică. Măsurătorile sunt efectuate cu analizorul DSA 550 echipat cu senzori laser de deplasare și turație.

DSA 550: 5 intrări universale pentru microfoane, accelerometre, proximitoare, encodere, semnale de proces

 

Analiza formelor de undă conduce la identificarea celor două turații critice și la optimizarea reglajelor standului.

 

 

Afișarea cu amplificare mărită a impulsurilor de turație evidențiază evoluția amplitudinii și fazei pe durata fiecărui ciclu.

 

 

Pentru filtrarea datelor este utilizată analiza FFT sincronă pe timp scurt. Rezultatele  corespund deplasărilor vârf-vârf pe frecvențele fundamentale ale celor două lagăre.

 

 

Evoluția celor două componente fundamentale și a turației sunt înregistrate în cadrul ferestrei Parameters Trend. Caseta Graphical Balancing calculează, pe baza valorilor inițiale și a celor trei porniri de calibrare, soluția de echilibrare.

 

 

Corectitudinea datelor de intrare este verificată prin evidențierea triunghiului definit de intersecția celor trei cercuri, rezultatele măsurătorilor constând în coordonatele centrului acestuia.

Soluția obținută este înregistrată în format propriu sau Excel și folosită pentru optimizarea procesului de echilibrare sau pentru raportare.

 

Download prezentare pdf

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact