YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

DIGITLINE

Produse

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

Aplicații

Analiză spectrală

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influență

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularității

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Măsurarea flickerului

 

 

Echilibrarea rotoarelor prin metoda coeficienților de influență

Metoda coeficienților de influență determină soluția de echilibrare pe baza măsurătorilor de amplitudine și fază rezultate în urma pornirii inițiale și a două porniri de calibrare. În paralel cu operația de echilibrare sunt determinați coeficienții de influență ai mașinii care pot fi utilizați ulterior pentru echilibrarea bazată doar pe măsurarea dezechilibrului inițial.

Una din principalele caracteristici ale instrumentelor de analiză o constituie sensibilitatea la semnalul de dezechilibru. Aceasta depinde de domeniul dinamic, rata de eșantionare și funcțiile de procesare și analiză.

Cea mai moderna tehnică de măsurare a dezechilibrului este analiza FFT.

În scopul creșterii calității rezultatelor, în paralel cu analiza FFT se utilizează o serie de funcții suplimentare.

 

Leakage-ul FFT

Fenomenul de leakage FFT poate influența măsurarea dezechilibrului prin schimbul de energie dintre componenta fundamentală și celelalte componente spectrale.

Analiza FFT pe un număr întreg de cicluri nu este afectată de leakage-ul FFT.

 

 

În situația în care forma de undă nu cuprinde un număr întreg de cicluri, energia componentei fundamentale se pierde în benzile laterale.

Soluție: utilizarea FFT sincronă în scopul efectuării analizei pe un număr întreg de cicluri al componentei fundamentale

 

 

Alterarea informației poate avea loc și prin schimbul de energie cu armonicele afectate de leakage.

Soluție: filtrarea în domeniul timp cu filtre FIR trece bandă, pentru eliminarea componentelor din afara domeniului de variație a turației. Operația de filtrare nu trebuie să introducă defazaje între semnalele de vibrație și de turație.

 

 

Variația turației

Majoritatea regimurilor de funcționare sunt însoțite de variații ale turației. În aceste condiții, energia semnalului de dezechilibru este distribuită pe mai multe linii spectrale, scăzând acuratețea măsurătorilor.

Soluție: analiza în domeniul ordin armonic cu funcții run-up și run-down în scopul transformării vibrațiilor dintr-un semnal nestaționar în domeniul timp într-un semnal staționar în domeniul unghiular.

 

 

Zgomotul de fond

Multitudinea surselor de vibrații recepționate în punctele de măsură (dezechilibre, forțe de frecare, forțe electromagnetice, șocuri) conduc la apariția în spectrul de frecvențe a zgomotului de fond. Manifestându-se în toate benzile de frecvență, acesta nu poate fi eliminat prin operația de filtrare.

Soluție: medierea vectorială în scopul anulării componentelor spectrale aleatoare.

 

 

Utilizarea analizorului DSA 500 pentru echilibrarea rotoarelor

DSA 500 este un analizor portabil cu 5 canale de măsură, 24 biți rezoluție și rată de eșantionare de 100kS/s/ch.

Caracteristicile funcțiilor de echilibrare:

  • Filtrare și integrare continuă în domeniul timp, cu păstrarea relației de fază dintre semnale și componentele spectrale

  • Procesare în domeniul ordin armonic: FFT sincronă, funcții run-up/run-down, medieri vectoriale

  • Calcul bazat pe metoda coeficienților de influență

  • Echilibrare statică, static-cuplu și dinamică

  • Unități de măsură în sistem metric sau englezesc

  • Opțiuni de schimbare raze și de splitare greutăți

  • Toleranțe de echilibrare pentru fiecare plan

  • Semnalizare la depășirea limitelor

  • Export în format Excel

  • Raport de echilibrare

Semnalul accelerometrelor creste direct proporțional cu frecvența vibrației. Ca urmare, în semnalul de accelerație, sunt evidențiate frecvențele înalte și mai puțin cele joase corespunzătoare vitezei și deplasării.

 

 

Filtrarea trece bandă asigură condițiile necesare unei operații de integrare optimă și reduce schimbul de energie prin leakage-ul FFT.

 

 

Semnalele de viteză sunt obținute în urma filtrării trece bandă și integrării continue a semnalelor de accelerație.

 

 

Analiza în domeniul ordin armonic procesează semnalul cu funcții run-up/run-down, calculează spectrul de armonice și efectuează un număr programabil de medieri vectoriale. Rezultatele sunt utilizate pentru calculul soluției de echilibrare.

 

Download prezentare pdf

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact